Tout mizik ayisyen yo byen ranje yon sèl kote

Dekouvri

Tout tandans ou vle yo

Tout sa ki Fenk Lage yo

Tout Tèt Afich yo

Tande mizik san entènèt

Yon diskotèk,

Ki gen Pleylis ou yo

Tout sa w ap swiv yo

E tout sa nou ofri’w yo: Albòm, Atis,Pleylis, Mizik, Tandans

Konekte ak kont facebook oswa ak kont google ou

Viv yon eksperyans apa

Pataje sa: