Entèliy

Jenerasyon Envensib : 7 lane batay, 7 lane mizik (Dezyèm Pati)

Gen sa k chwazi kouri, gen lòt ki pran konsyans Mwen w ap jwenn mwen sou beton an nan mitan Andy ak Schill D-Fi Jenerasyon Envensib, Diskou, Lari. Òganizasyon pwogresis etidyan yo te gentan konprann […]