Dèyè Rido

Dèyè Rido ak Siromiel

Premye soti ribrik Dèyè Rido ak Siromiel. Nou suiv Siromiel nan repetisyon ak nan koulis espektak pou nou ede w konrann pi byen kalte travay ak pasyon yo mete nan mizik y ap fè a. Nou pwopoze w viv yon lòt eksperyans ak Siromiel… […]