Mizik kòm zam

Depi kèk tan peyi a ap pase yon move moman lakòz sitiyasyon latwoublay ki frape tout kouch, kèk atis bò kote pa yo pa sispann pwodui nan menm vize konstriksyon an, pwopoze nou zouti pou n batay atravè mizik yo,pou n bati sosyete nou vle a, angaje yo e soulaje nou ak bèl konpozisyon. Se konsa Beethova Obas ak Ed Daliriks renouvle angajman yo pou yo kontinye batay,e pran pozisyon nan sa y ap pwodui.Beethova Obas ki ka petèt yon enkoni pou nouvo jenerasyon sa se yon chantè, gitaris ayisyen ki make tan l ak epòk, li fèt nan lane 1964 an Ayiti, papa l Charles Obas te yon pent men Beethova li menm li te chwazi chimen mizik. Yo te dabò konnen li kòm yon otè, konpozitè, youn nan meyè yo nan epòk li a.
Se an desanm 87 aprè yon ensidan li t ap al chante yon mizik Manno Charlemagne te konpoze ki te gen pou tit “Nwèl anmè” e se depi lò Beethova lage de gidon nan chante, nan lane 1990 li sòti premye albòm li “Le chant de la liberté”, 4 lane apre li te vin sòti “Si” (1994), 3èm albòm li sòti an 1996 e li gen pou tit “Pa Prese”, 4èm albòm li “Planèt la” soti nan lane 1999, 5èm albòm li “Kè m poze” sòti nan lane 2003 epi 6èm albòm li ki pote tit “Futur” sòti an 2010.
E nan tout mizik li yo nou ka konte plizyè mizik referans, nou konsidere yo kòm klasik nan mizik ayisyen an, nou ka sisit “Nou pa moun”, “Rasanble”, “An han”, “Si” epi “Couleur café” ki se yon entèpretasyon de yon chantè fransè Serge Gainsbourg men ki ak mizik sila li konnen yon gwo siksè.
Beethova pandan tout karyè li pa sispann mete koulè nan mizik ayisyen an, li chante sou rit jazz, rasin epi yon rit li te kreye ki rele “cubhabra” ki se yon melanj de rit brezilyen, kiben ak rit ayisyen. Yon chantè angaje, Beethovas pat konn manke pran pozisyon nan kan pèp la nan mizik li.
Beethova se yon chedèv mizikal, yon lejann vivan ki ap kontinye bèse nou e ki ap kontinye sansibilize nou pou yon demen miyò.Aprè plizyè lane silans Beethovas anonse yon 7èm albòm ki ap gen pou tit “Bon Bagay” ki ap make 30 lane karyè li nan mizik e se ak enpasyans n ap tann pwodwi sila. Nan yon lòt bò mond rap la pa sispann evolye, e atis yo pa sispann pwodui e angaje yo nan batay la.

Depi kèk tan Édouard Laventure nou konnen sou non Ed Daliriks pa sispann klewonnen tounen l nan mond rap la, li tounen ak yon pwojè ki rele « Prefas » ki gen 3 mizik sou li : « Hotep », « Lanjelis », « Konnen ». Yon avan gou ki reveye fanatik ki t ap dòmi e ki se kòmansman yon nouvo chapit nan liv li a. Men avan nou rantre nan nannan koze a, ann fè yon ti rale mennen vini sou karyè Ed Daliriks.
Ed Daliriks se yon rapè angaje ki fè pati de jenerasyon envensib la. Nan lane 2014, li sòti premye pwojè li « Edvolution Mixtape » ki make kòmansman karyè l. Yon ti tan apre, li vin mete sou pye yon kolektif ki rele « Powèt Revòlte » ak D-Fi Powèt Revòlte, rapè. Se konsa, nan lane 2017, li sòti dezyèm pwojè li:« Ayabonmbe » ; yon EP ki gen anviwon 6 mizik sou li. Yon ensidan vin pase, Ed Daliriks kite kolektif la epi deside reprann wout la poukont li. Aprè de lane silans, Ed retounen ak yon nouvo pwojè; yon albòm ki titre« Edeyoloji » .
Pou Ed Daliriks,se yon nouvo chapit nan listwa lavi li, yon lòt etap, se sa ki baz albòm sila a. “Edeyoloji” se tout sa Ed viv, keseswa kòm moun osnon kòm atis; sa l obsève, sa l ap revandike , ki anglobe angajman l. “Edeyoloji”trete sou rezilyans kote atis la ap chèche li e retounen nan sous la.
Manje kwit pa gen mèt, se konsa Ed Daliriks ap envite nou vin rekòmanse avè l, fè wout la nan nouvo chimen sa jou ki ap 12 Oktòb nan Jaden Sanba ki tabli kò l nan ri O, 31Apati 3zè nan laprèmidi, albòm sa ap koute w senpman 300gdes e si w vle gen mayo tou ou ka kòmanse pran pa w la depi kounyè a pou 500gdes.
Pandan nou ap tann “Edeyoloji”, kontinye swiv Ed Daliriks sou tout rezo sosyal yo, koute epi pataje mizik li yo, pa bliye « Prefas » disponib sou Diskòb Mizik pou ou menm ki pat ko tande nouvo pwojè a. Si pou kèk moun, mizik pa konstwi sosyete a, gen lòt ki fè l sèvi zam pou batay kont sistèm konwonpi a. Se batay nou konn batay, se batay n ap batay.


Alexa Cabèche

Kite yon kòmantè