«Noël sans Lune», Siromiel sou tras Coupé Cloué…

Siromiel, yon gwoup 100 % fanm, k ap depoze konpa, se youn nan gwo benediksyon mizik ayisyen an jwenn pou ane 2019 la. Pou epòk Nwèl lan, yo pwopoze fanatik yo “Noël sans Lune” ki se yon adatapsyon yon mizik Coupe Cloué.

Tout mizisyen Siromiel gen men yo tranpe nan adatapsyon sila. « Se yon mizik nou chita travay li. Genyen basis David Casséus ki pwopoze aranjman mizikal la. Epi nou te deside mete enstriman yo “live”, se mizisyèn Siromiel yo ki mete enstriman sa yo tou.», sa se Mayestwo Samora k ap pale.

Mizik sila pral premye mizik ofisyèl gwoup lan ki mache ak tout videyo l. Men Siromiel te gentan ap travay sou mizik ki rele “Poukisa” pou denonse vyolans konjigal. « Kòm nou pa t vle ane a pase san nou pat fè anyen, epi abityèlman chak ane depi se fen dane se mizik nwèl ki toujou mache, nou te deside kite premye mizik nou tap sòti a, epi pote yon pwopozisyon mizikal sou « Noël sans Lune” », dapre sa Samora esplike nou. Mizik sa tou vin anonse lòt pwojè mizik Siromiel ki ta sipoze sòti nan lane 2020.

Siromiel, pou yon jèn gwoup, sanse byen vini ak ti kal eksperyans yo gen nan sektè mizikal ayisyen an. Gwoup lan gentan jwe divès kote, afiche nan gwo festival epi gen fanatik k ap mache dèyè yo. Selon Mayestwo a, se travay anpil, lanmou pou mizik epi objektif enspire lòt moun fè mizik sitou fanm ki fè yo rive enpoze yo piti piti pandan sèlman yon grenn lane egzistans.

Pou fen ane 2019 lan, fanatik Siromiel yo ap gen kichòy nan men yo. « Nou gen Vivano ki pwopoze nou kèk sware, nou genyen lòt enstitisyon prive ki kontakte nou pou gala epi N ap chèche lòt kote », se sa Samora pwomèt. Pandan Mayestwo a espere, ak mizik nwèl sa, kèk pwopozisyon nan men promotè ki abitye pwograme bal pou fen dane yo. « Imajine w yon bèl bal, ak yon gwo gwoup (pa rapò ak kantite eksperyans ) epi Siromiel (yon band 100% fanm) ki fenk soti yon mizik nwèl, ki jèn, ki nèf… se tap yon bel bagay ! ».

Mizik “Noël sans Lune” lan gentan disponib sou Diskòb. Nou envite w telechaje aplikasyon an pou w ka tande l.

Ios>>> https://apps.apple.com/us/app/diskob/id1484522072

Android>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkinnov.diskob

Kite yon kòmantè