Entèliy

Jenerasyon Envensib : 7 lane batay, 7 lane mizik (Premye Pati)

Anba zèl inosans l ap grandi Jouk pousyè reyalite tonbe nan je l Li pran kòn  lanbi l chante libète E l foule beton jaden batay Vaneesa Jeudi, Nanm (Dawout 2017) Pou Antonio Gramsci (Entèlektyèl […]