Yon wikenn mizik melanje ak Grafitti…

Si pou kèk moun moman wikenn se yon moman pou yo repoze yo apre yon semèn travay, atis yo chwazi moman sa pou ba yo plezi pou retire strès. Chimen an ap kontinye pou kèk atis ki fenk sòti albòm yo pandan yo kontinye ap fè pwomosyon.

BIC, pandan wikenn sa, ap envite gran piblik la vin pran lòsyè nan travay yo fè a. Depi vandredi 13 septanm, a pati 8è nan aswè nan Vivano, Coin des artistes, ki chita kò l nan ri Panameriken, Tizon Dife an ap la pou yon vant siyati ak yon konsè pou nouvo albòm li “‘BICsyonè” pou 1000gdes. Li ap kontinye fè chimen l nan demen samdi 14 septanm nan Yanvalou, ki tabli kò l nan Avenue N, nan menm lè a pou yon lòt vant siyati ak yon konsè pou bonè piblik la.

BélO, te prevwa pèfome Nan Vivano, samdi 14 septanm lan, kote li t ap tou fè vant-siyati dènye albòm li an “Motivasyon“. Malerezman pwogram sila anile.

Pandan menm wikenn sa nou ta sipoze jwen dènye mizik Pierre Jean, ganyan Digicel Stars 2013 lan, ki ap gen pou tit «Peye Pote». Mizik sa tou vin anonse youn nan pwojè atis lan ki ap sòti mwa oktòb. Master Brain ap lage yon videyo tou. L ap rele #LAM dapre sa atis lan di.

Anplis ekip Festi Grafitti ansanm avèk Punch-Raj ban nou randevou nan menm 14 septanm sila a nan jaden sanba apati 4è nan aprèmidi pou yon seyans kozri ki gen pou tèm ”Kout je sou rapò rap ak graffiti an Ayiti”. Kozri sila ap gen 3 entèvenan ki se Assaf, Keeno Alkheem Alla epi Georges Lucien epi kòm moderatè Mawon Ann Di Ezli.

Se vre yo di chen gen kat pat men li pa kouri nan 4 chimen ,nou menm, nou envite w fè kout pye nan aktivite sa yo pou sipote tout atis nou yo.

Alexa Cabèche

Kite yon kòmantè